Evde Ek Gelir ve İş Bulma Fikirleri 2022

Bağkurlu genel sağlık sigortası yaptırabilir mi?

0

Bağkurlu genel sağlık sigortası yaptırabilir mi? Bağ- kur, özel sektörde ya da devlete bağlı olmayan kurumlarda (bireysel olması koşulu ile) çalışan şahısların, kendileri için prim ödemesi yaparak sigortalı oldukları emeklilik sisteminin adıdır.

Bu sistemde her ay ödenmesi gereken belirli miktarlarda prim bulunur. Bu primi düzenli ödemenin karşılığında da sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanılabilir. Bağ-kurlu birinin genel sağlık sigortasından faydalanabilmesi için bağkur sisteminden çıkış yapması gerekir. Bağkur sisteminden çıktıktan sonra genel sağlık sigortasından faydalanabilir.

Bağkur borcu olan genel sağlık sigortasından yararlanabilir mi?

Bağkurlu genel sağlık sigortası yaptırabilir mi? sorusu kapsamında, Bağ-kur sisteminde emeklilik primi, bir işletmenin sahibi veya ortağı olan kişiler tarafından veyahut vergi kaydı bulunan şahıslar tarafından ödenir. Kişinin 60 günden uzun süredir ödenmeyen bir prim borcu var ise Bağ-kur’lu olma şartları ortadan kalkar ve bu sistemden çıkabilir. Böyle durumlarda bağ-kur sisteminden çıkılsa dahi bağ-kura olan borç silinmez.

Sadece sistemden çıkıldığı için gelir testine girip uygun görülmesi durumunda genel sağlık sigortasından faydalanma kapsamına alınır. Bu şartlar oluştuğunda ise sadece genel sağlık sigortası için gerekli prim ödenerek bu sigortanın sağladığı hizmetler kullanılmaya başlanabilir. Bağ-kurlunun borcu sadece kendisini değil eşi ve çocuklarını da bağlayıcıdır.

Yani bağ-kur borcu olan kişinin sağlık sigortasından yararlanma durumu durdurulduğunda sadece kendisininki değil, eşi ve çocuklarının da bu sigortadan yararlanma hakları askıya alınır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığı durumlarda eşin ve eğer 18 yaşından büyük ise çocukların kendileri şahsi olarak genel sağlık sigortasına başvurmalıdır.

Bağkurlu genel sağlık sigortası yaptırabilir mi?

Bağkurlu sağlık sigortası yaptırabilir mi? Sorusuna verilecek cevap 2 şekilde değişir. Bağ-kur sistemine kayıtlı olan birinin eğer bu sitemde ödenmemiş borcu görünüyor ise SGK kaydı aktif halden pasif hale döner. SGK pasif olduğu durumlarda tamamlayıcı sağlık sigortalarından faydalanılamaz. SGK kaydının pasif durumdan aktif duruma dönmesi için bağ-kur borcunun ödenmesi gerekir.

Bu durumda tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmaya devam edilebilir. Ya da prim borcunu ödeyemeyecek durumda ise bağ-kur sisteminden çıkış yapması gerekir. Bağ-kur primini ödeyemediği için sistemden çıkış yapan bir insan gelir testine tabi tutulur. Ve test sonucuna göre genel sağlık sigortasından yararlanma şartlarına uygun olduğu tespit edilirse genel sağlık sigortasından faydalanmaya başlayabilir.

Bağ-kur sağlık sigortası ne kadar?

Bağ-kur kapsamında prim ödemesi yaparak sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin aylık olarak ödedikleri prim ücretleri her yıl güncellenmektedir. Aylık gelirin %32’si oranında bağ-kur primi ödemesi yapılması gerekir.

Bu yapılan %32’lik prim ödemesinin %12’lik kısmı genel sağlık sigortası hizmetlerinin karşılanması için, kalan %20’lik kısmı ise yaşlılık, malullük ve ölüm durumlarında sigorta olması amacıyla ödeme altına alınır. Bu duruma göre temmuz ayı itibariyle asgari ücrete gelen zamla birlikte net asgari ücretin 5.500 TL olması üzerine güncel bağkur primlerinin de alt ve üst limitlerinde değişiklikler oldu.

Son güncel duruma göre bağ-kur sağlık sigortasından yararlanmak için ödenecek aylık tutarın alt limiti 2.232,50 TL, gelire göre belirlenen üst limiti ise 16.743,71 TL olarak belirlenmiştir.

Eğer dahil olunan bağ-kur tarım bağ-kuru adı verilen bağ-kur çeşidi ise ödenmesi gereken aylık prim tutarlarında değişiklikler görülür. Tarım bağ-kurundan yararlananların ödemesi gereken aylık prim tutarı için taban tutar 2.158,08 TL, ödenebilecek tavan tutar ise 16.185,59 TL olarak belirlenmiştir.

Genel sağlık sigortası borcu olan muayene olabilir mi?

Bağkurlu genel sağlık sigortası kapsamında, genel sağlık sigortası sistemine dahil olup da prim ödeme borcu olan şahısların genel sağlık sigortasından yararlanmaları için 31 Aralık 2022 tarihine kadar muafiyet durumu yayınlandı. 4736 sayılı kanun üzerinde yapılan bir değişiklik yapıldı ve bu karar resmî gazetede yayımlandı.

Daha önceki durumlarda genel sağlık sigortası priminin ödenmediği durumlarda direk hizmetlerden yararlanma durumu durduruluyordu. Bu değişiklik ile prim borcu olanlar da sene sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek.

Genel sağlık sigortasının gelir testinde gelir düzeyi düşük çıkan kişilere ya da bir geliri olmadığı tespit edilen kişilere yapılan bir sigorta türü olduğu göz önüne alındığında, zaten bu kişilerin genel sağlık sigortası primlerini de ödemekte zorlanacakları öngörülebilen bir durum olacaktır. Bu şartlar altında da sosyal devlet olmanın koşulları gereği en doğrusu hiçbir vatandaşın maddi yetersizlikler yüzünden sağlık hizmetlerinden mahrum olmaması gerektiğidir.

İlginizi çekebilir:

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.